خبر : معرفی ماشین ها وتجهیزات ساخت شرکت

كد خبر    :  794
  مدير
تاريخ خبر :  1393/05/25 - 00:09:17
شرکت سامانه پوی شرق که اولین و تنها تولید کننده تونردرمنطقه می باشد، موفق به ساخت انواع ماشین ها وتجهیزات با گستره ی کاربرد زیاد در اغلب کارخانجات بویژه کارخانه های صنایع شیمیایی وغذایی شده است که در زیربه معرفی تعدادی از آنها می پردازیم.

 

معرفی محصولات آسترتونر:
A - انواع تونرهای سیاه .

B- انواع ماشین ها:
 شرکت سامانه پوی شرق که اولین و تنها تولید کننده تونردرمنطقه  می باشد، موفق به ساخت انواع ماشین ها وتجهیزات با گستره ی کاربرد وسیع در اغلب کارخانجات بویژه کارخانه های صنایع شیمیایی و غذایی شده است که در زیربه معرفی تعدادی از آنها می پردازیم.

۱- جت میل :

یکی ازماشین هایی که درتولید تونرمورداستفاده واقع می شودوالبته می توان درصنایع دیگر هم ازآن استفاده کرد،جت میل است .جت میل آسیابی است که برای میکرونیزه کردن موادمی توان ازآن استفاده کرداین آسیاب  ها رامی توان درسایزهای مختلف ساخت. ازویژگی های آن می توان گفت :

الف – هیچ قطعه متحرکی ندارد بنابراین استهلاک وصدای آن نسبتا کم است .

ب – جت میل گرم نمی کند (یکی ازمشکلات اساسی آسیاب ها ی معمولی داغ کردن است) بنا براین جت میل برای آسیاب کردن موادی که قابلیت آتشگیری یاانفجار دارندیادراثر گرما خاصیت یاویژگی های آنهاتغییر می کندمناسب است .

پ – مواد رادرحدبسیارمطلوبی ریز(میکرونیزه) می کند.

 

۲ – جت کلاسیفایر(ماشین طبقه بندی مواد) :

توانایی جداسازی ذرات میکرونی  را درحدبسیار دقیقی داردمحدوده جدایش ودامنه آن رامی توان بادقت نسبتا بالایی تعیین وتنظیم کرد.این دستگاه هادرظرفیت های مختلف ساخته می شود وویژگی های آن بشرح زیراست :

الف – باهوای فشرده کار می کندوقطعات متحرک نداردبنا براین استهلاک وفرسودگی وصدای ناهنجارندارد.

ب – مصرف انرژی درآن به نسبت سایرفناوری ها ی کلاسیفایر کم است .

پ – گرم نمی کند .

ج – حجم وجایگیری آن حدودیک دهم کلاسیفایربا همان ظرفیت ازفناوری های دیگر است .  

د – کارباآن وسرویس ونظافت ودسترسی آن بسیارآسان وبانمونه های خارجی قابل مقایسه نیست.

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

فرم ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل
وبلاگ
نظر و کامنت
كد امنيتي